Om Medlemsforening

Brurskanken Turlag er et regionalt turlag for kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn, de tre sørligste kommunene på Indre Helgeland, lengst sør i Nordland. Brurskanken Turlag ble stiftet 3. mai 1990, og er således blant de yngste turlagene i Nordland, men hvis man ser på turlagets geografiske virkeområde er det absolutt blant de største. Turlaget hadde ved utgangen av Juli 2017 435 medlemmer

I turlagets virkeområde finner du to av Norges villeste nasjonalparker. I sør/øst ligger Børgefjell nasjonalpark. I overenstemmelse med statlig miljøvernforvaltning vil det ikke bli gjennomført fysisk tilrettelegging innen nasjonalparken men turlaget har jevnlig turer inn i dette området.

I sør/vest ligger Lomsdal-Visten nasjonalpark, som på lik linje med Børgefjell har liten grad av fysisk tilrettelegging. Også her har turlaget fellesturer årlig, og er sterkt innvolvert i de aktivitetene som foregår her.

Brurskanken turlag drifter 2 hytter som Statsskog eier,  i tillegg har vi samarbeidsavtale for bruk av  Stavassgården. Vi arbeider for at flere hytter kan bli tilgjengelige for vandrerne. Forøvrig er merking og skilting av turløyper og stier en prioritert oppgave. Flere turløyper og fjellturer er merket av turlaget.

Turlaget har en bevist holdning til miljøspørsmål,og har dette nedfelt i sine vedtekter. Turlaget er høringsinstans for all statlig utbygging av natur i området, og ønsker å bidra til at naturen blir ivaretatt på en bærekraftig måte uten for store inngrep.

Brurskanken turlag har et godt samarbeid med de ulike friluftsliv aktørene i området

Barnas Turlag er en undergruppe av turlaget som jobber med aktiviteter og tilbud til de yngste i alderen 0 - 13 år.

Fjellsportgruppen jobber med å fremme tilbudet for aktivitere i fjellet, slik som toppturer, brevandring, fjellklatring mm. Gruppen driver også kursing og opplæring inne de ulike fjellsportaktivitene. 

Onsdagsturene er et tilbud til alle, og som beskrivelsen sier foregår disse på dagtid hver onsdag store deler av året. Tilbudet er et lavterskeltilbud for alle.

Turlaget engasjerer seg i barne og ungdomsarbeid, og satser på et godt samarbeid med skolene i regionen.

Brurskanken turlag arrangerer en rekke fellesturer gjennom hele året og har bevist prøvd å legge seg på en familievennlig linje. Det blir tatt hensyn til at også barna skal kunne være med og oppleve samvær med andre i naturen. Turlaget arrangerer også lengre fellesturer.

Indre Helgeland består av storslått natur og variert fauna. Det er høye fjell, opptil 1556 moh, og store daler. Vassdragene er mange, og du behøver ikke lete forgjeves etter gode fiskevatn og elver. Regionen har omlag 270 km med lakseførende vassdrag. Røssvatnet, i Hattfjelldal kommune, er Norges nest største innsjø. Regionen har store bar- og lauvskogområder, og det finnes fremdeles mye uberørt natur. Ett slikt område er Børgefjell nasjonalpark og Lomsdal Visten nasjonalpark