Våre hytter

Brurskanken turlag drifter 2 hytter som Statsskog eier. I tillegg har vi samarbeidsavtale for bruk av  Stavassgården. 

Klubbfjelltjønna

Ubetjent

4 sengeplasser

 Info om hytta finnes på UT.no

Stavassetra

Ubetjent

2 sengeplasser

Info om hytta finnes på UT.no

Stavassgården

Ubetjent

18 sengeplasser

Info om Stavassgården på  UT.no