Helgelandstrapp i trongskaret

Det er besluttet å lage Helgelandstrapp- ei sherpatrapp opp trongskaret. Bildet er fra trappa opp til Keiservarden i Bodø.

sherpatrappa

DNT Brurskanken turlag har sammen med Foreningen for Mosjøens forskjønnelse gått sammen om å etablere Helgelandstrappa- ei sherpasti opp trongskaret til varden ( 818m)


Skrevet av Ingunn Skaland 22. januar 2017