DNT Brurskanken Turlag har plassert turpostkasser ved Klubbfjelltjønna, Stavassætra og på Brurskanken. Det vil bli foretatt trekning blant de som skriver seg inn i boka til høsten. 

God tur!

DNT postkasse ved Stavassætra
DNT postkasse ved Stavassætra Foto: Anne Krutnes

Turbeskrivelser:

Klubbfjelltjønna:

Fra parkeringsplassen følger du stia som skrår til høyre. Videre er denne leia merket fram til Klubbfjelltjønna/Glunhkienjaevrie. Posten er plassert på hytta til Statsskog som ligger i sørenden av tjønna. Hytta disponeres av Brurskanken Turlag. Den står åpen og gir mulighet for rast og overnatting. Total distanse: ca. 8 km.

Stavassætra:

Adkomst fra nord - fra Langskardnasan i Eiterådalen (lengde 4 km). Fra Langskardnasan er det plassert skilt i starten, og der du skal krysse elva "Steinbekken". Følg stia videre. Gå mot forsen i Sæterbekken. Fortsett videre på vestsiden av Sæterbekken og myrene. Myr partiene er klopplagt frem til Stavassætra.

Adkomst fra sør - fra Stavassgården (lengde 4 km). Følg den godt synlige stien fra gården og opp til gapahuken ved Stavatnet, videre følger du sti til sætra. Hytta eies av Statsskog, og disponeres av Brurskanken Turlag. 

 Brurskanken:

1447 moh er blitt vardet og merket av Brurskanken Turlag sommeren 2015. Toppen kan nås via flere alternativer. Den vardede ruta er på ca. 12 km t/r. Du følger traktorvegen som etterhvert går over til sti. Vardene kommer til syne når du nærmer deg tregrensen. Følg varding sørøstover. Klubbvatnan vil komme til syne mot vest. Følg vardingen videre oppover til venstre og opp på ryggen som du følger nordover. Drei så etterhvert østover mot toppen.

DNT Postkasser

Brurskanken
Brurskanken Foto: Anne Krutnes
Torbjørn Strandheim setter ut postkasse ved Klubbfjelltjønna
Torbjørn Strandheim setter ut postkasse ved Klubbfjelltjønna Foto: Berit Strandheim

DNT Brurskanken Turlag har plassert røde turpostkasser ved Klubbfjelltjønna, Stavassætra og på Brurskanken.

God tur!

Skrevet av Anne Krutnes 19. juni 2018