Dugnad til fjells

Brurskanken turlag har flere ruter som må vedlikeholdes og nye som skal etableres

Helgelandstrappa
Helgelandstrappa Foto: William Puntervold

Ruta opp til varden på Øyfjellet (818m.o.h) via trongskardet.
Her etablerers ei steintrapp. Trappa ble påbegynt sommeren 2017, og ferdigstilles 2018 om man får tilstrekkelig med midler.
Det er Sherpa fra Nepal som bygger trappa.Merket rute opp øydalen
Merket rute opp øydalen Foto: Asbjørg Sande

Ruta opp til varden på Øyfjellet
( 818 m.o.h) via Øydalen er vedlikeholdt og merket.

Skilting på toppen fjellet
Skilting på toppen fjellet Foto: Tore Enga

Ruta opp til Brurskanken er merket,og skiltinga er kommet på plass :-)