DNT Brurskanken turlag samarbeider om sherpasti

Foto: Karina Eriksen

Forarbeide før sherpaene kommer. Skoging nederst i trongskaret.

DNT Brurskanken turlag samarbeider med Foreningen til Mosjøens forskjønnelse om å etablere Helgelandstrappa- sherpastia opp mot toppen av Øyfjellet

Etter planen skal sherpaene komme og begynne på arbeidet i løpet av første uka i mai.
Det er kommet inn en god del penger til prosjektet, men det mangler enda en del før prosjektet er fullfinansiert. Alle som ønsker kan kjøpe et symbolsk trinn i trappa.

Skrevet av Ingunn Skaland 27. april 2017