Nytt styre i turlaget

Øverst fra venstre: Eirik Tempelhaug, Kent Arne Toven, Peter Jürgensen, Mette Sevaldsen, Karen Siebenbrodt, Sture Ånes og Ola Vinje
Øverst fra venstre: Eirik Tempelhaug, Kent Arne Toven, Peter Jürgensen, Mette Sevaldsen, Karen Siebenbrodt, Sture Ånes og Ola Vinje Foto: Eirik Tempelhaug, Anne Krutnes, Arve Aakvik, Adrian Mijlin, Rigmor Stien, Sture Ånes, Ylva Fernros

Ved årsmøtet den 25. februar ble det nye styret i turlaget valgt. Eirik Tempelhaug tok over som ny styreleder etter Anne Krutnes. Det nye styret er konstituert og har hatt sine to første styremøter. 

Det nye styret består av:

Eirik Tempelhaug (styreleder)
Mette Sevaldsen (styremedlem, nestleder)
Karen Siebenbrodt (styremedlem, sekretær)
Kent Arne Toven (styremedlem, kasserer)
Ola Vinje (styremedlem)
Peter Jurgensen (varamedlem)
Sture Ånes (varamedlem)

Styret kan kontaktes på post@brurskanken.no, eventuelt styreleder på styreleder.brurskanken@dnt.no. Kontaktinformasjon for øvrige tillitsvalgte, se "Om oss".