Ad Koronaviruset

Anbefalinger til DNTs foreninger for planlagte møter, fellesturer og organiserte aktiviteter 
Gitt den raske utviklingen i COVID-19 situasjonen og myndighetenes innstendige råd om at vi alle nå slutter opp om dugnaden for å begrense smitten, har vi fått en rekke henvendelser fra dere som ønsker råd for hvordan dere skal håndtere situasjonen, særlig med tanke på møter og planlagte arrangement. 


De aller fleste administrasjoner og arbeidsplasser velger å legge til grunn et føre-var-prinsipp for egen drift. Tiltakene for turer og aktiviteter i egen regi bør også avspeile dette prinsippet. Vi forstår myndighetenes oppfordring til en stor dugnad slik.


Etter å ha innhentet informasjon og drøftet situasjonen er DNTs anbefalinger til våre medlemsforeninger:

  1. Alle møter som årsmøter, dugnadsmøter og andre møter i egen regi anbefales avlyst og gjennomføres digitalt der dette er mulig.
  2. Organiserte fellesturer og aktiviteter avlyses.

Koronaviruset-  alle fellesturer , inkl onsdagsturene er avlyst

Skrevet av Ingunn Skaland 12. mars 2020